Władze krajowe

Przewodniczący partii

Wykształcenie i praca zawodowa

W 1978 ukończył Średnie Studium Zawodowe w Kowalu. W latach 1969-1989 był kierownikiem gospodarstwa Spółdzielni Kółek Rolniczych w Kowalu. Następnie, do 2000 prowadził działalność gospodarczą. Był właścicielem m.in. zakładu masarskiego. W latach 2000-2001 prowadził 5-hektarowe gospodarstwo rolne w Strzałach. Od 2007 do 2008 pracował w regionalnym oddziale Agencji Nieruchomości Rolnych. W październiku 2008 został członkiem Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Toruniu.

Działalność publiczna

Od 1976 do 1998 zasiadał w radzie narodowej, a następnie radzie gminy Kowal. W latach 1985-1989 był też delegatem do Sejmiku Samorządowego Województwa Włocławskiego. W 1997 wstąpił do Związku Zawodowego Rolnictwa "Samoobrona" oraz partii Przymierze Samoobrona. Wszedł do jej rady krajowej i został wiceprzewodniczącym rady wojewódzkiej.

W wyborach do Sejmu w 2001 uzyskał mandat poselski na Sejm IV kadencji jako kandydat tego ugrupowania (działającego już jako Samoobrona RP) z okręgu toruńskiego. Pracował w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

W wyborach w 2005, po raz został drugi posłem. Zasiadał w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W kwietniu 2006 został przewodniczącym kujawsko-pomorskiej Samoobrony RP, a w grudniu 2007 wszedł w skład prezydium partii.

W październiku 2011 został przewodniczącym ZZR "Samoobrona", a w marcu 2012 wiceprzewodniczącym partii Samoobrona. W sierpniu tego samego roku przejął obowiązki szefa partii do czasu wyboru nowych władz (po rezygnacji Andrzeja Prochonia).

Życie prywatne

Jest żonaty, ma czworo dzieci.

 

Prezydium Rady Krajowej Partii "Samoobrona"

Członkowie:

 1. Kuropatwiński Lech - Przewodniczšcy
 2. Bergman Ewa - Wiceprzewodniczšcaz
 3. Chmielewski Andrzej - Wiceprzewodniczšcy
 4. Urbaniak Andrzej - Wiceprzewodniczšcy
 5. Perkowski Jan - Sekretarz
 6. Bryczkowski Janusz - Skarbnik
 7. Duszyński Marek - Członek
 8. Kowalczyk Stanisław - Członek
 9. Lamer Janusz - Członek
 10. Luty Aleksander - Członek
 11. Niemczyk Marek - Członek
 12. Pękała Jerzy - Członek
 13. Sobczyk Michał - Członek
 14. Wojtera Marek - Członek
 15. Szymański Andrzej - Członek

 

Rada Krajowa Partii "Samoobrona"

Przewodniczący Rady Krajowej

Lech Kuropatwiński

Członkowie:

 1. Andrzejewski Piotr
 2. Bergman Ewa
 3. Bryczkowski Janusz
 4. Chmielewski Andrzej
 5. Figlus Michał
 6. Duszyński Marek
 7. Goluch Wiesława
 8. Jabłoński Stanisław
 9. Juszkiewicz Józef
 10. Kowalczyk Stanisław
 11. Kurzyńska Mariola
 12. Lamer Janusz
 13. Luty Aleksander
 14. Mularczyk Piotr
 15. Nartowska Katarzyna
 16. Niemczyk Marek
 17. Perkowski Jan
 18. Pękała Jerzy
 19. Różański Sławomir
 20. Przyborowski Antoni
 21. Rusiński Andrzej
 22. Sarecki Krzysztof
 23. Sobczyk Michał
 24. Sut Włodzimierz
 25. Szymański Andrzej
 26. Urbaniak Andrzej
 27. Wesołowski Stanisław
 28. Wilczyński Wiesław
 29. Wiśniewski Jacek
 30. Wojtera Marek
 31. Wójcik Jan
 32. Wszoła Andrzej
 33. Zubik Robert

Krajowa Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej

Wiwatowski Janusz

Członkowie:

 1. Korytkowski Kazimierz
 2. Krawczyk Kazimierz
 3. Ochociński Marian
 4. Wiśniewski Jacek